IRATA International to bezpieczeństwo

irata international bezpieczenstwo kielce

Przemysłowy dostęp linowy – organizacja IRATA International

Organizacja IRATA International to instytucja będąca ogólnoświatowym autorytetem w dziedzinie przemysłowego dostępu linowego. Założona została w Wielkiej Brytanii w 1988 r. jako Industrial Rope Access Trade Association (Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego). Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i promowanie systemu bezpieczeństwa. IRATA wspiera również zrzeszone firmy i przeszkolonych techników w bezpiecznej i efektywnej pracy. Największą korzyścią wynikającą ze stosowania systemu IRATA jest bezpieczeństwo, które przejawia się w małej liczbie wypadków podczas wykonywania pracy. Raporty członków IRATA na temat incydentów można znaleźć w biuletynie IRATA International Work and Safety Analysi. Najnowsza jego wersja jest dostępna na stronie www.irata.org. Stałe monitorowanie pokazuje, że system dobrego szkolenia, dokładnego nadzoru oraz używanych metod IRATA International chroni życie i pozwala unikać urazów. Udowadnia również, że członkowie organizacji IRATA International pracują bezpieczniej niż ujęta całościowo branża prac wysokościowych.

IRATA bezpieczna metoda pracy

System dostępu linowego IRATA International jest bezpieczną metodą pracy na wysokości, podczas której liny i związany z nimi sprzęt są wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do stanowiska pracy i opuszczenia go, a także w celu ustalania pozycji roboczej. Zaletą stosowania metod dostępu linowego jest przede wszystkim bezpieczeństwo i szybkość, z jaką pracownicy mogą dotrzeć do trudnych miejsc i je opuścić oraz wykonywać swoją pracę, często przy minimalnym wpływie na inne operacje. Inną ważną korzyścią jest to, że całkowita liczba roboczogodzin i poziom ryzyka dla danego zadania (czas ekspozycji na ryzyko) są często mniejsze w porównaniu z innymi środkami dostępu oraz związanymi z nimi ryzykiem i kosztami. Podstawowym celem stosowania metod dostępu linowego jest takie zaplanowanie, zarządzanie i wykonywanie pracy, aby uniknąć wypadków, incydentów i niebezpiecznych zdarzeń, tj. aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego systemu pracy przez cały czas, bez szkody dla mienia i środowiska naturalnego. IRATA International stosuje stale rozwijany system procedur, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla członków. Stały monitoring umożliwia zagwarantowanie stosowania bezpiecznego systemu pracy. To odróżnia firmy członkowskie IRATA International od innych firm stosujących dostęp linowy, które nie podlegają tak rygorystycznemu systemowi.
error: Treść jest chroniona!!

Uzyskaj bezpłatną konsultację
i wycenę

Skip to content